Vi takker for i år og ønsker alle God Jul og et godt og framgangsrikt Nytt År

2021 har vært et både spennende og utfordrende år for mange av dere. Pandemien og uforutsigbarheten har preget også store deler av dette året. Heldigvis er det mange som allikevel nå legger et godt år bak seg.

Året avsluttes dessverre med nye restriksjoner som medfører avlysninger og utsettelser – en svært krevende situasjon for flere bransjer. Vi rakk å gjennomføre noen frokostmøter og et vellykket julebord før pandemien igjen satt en stopper for fysiske møter for en stund. Vi har hatt et konstruktivt samarbeid med de øvrige næringsforeningene i «gamle» Vestfold samt Grenland og delt på alle digitale arrangementer gjennom hele året. Her har vi fått god hjelp av flere medlemsbedrifter som har bidratt med kunnskap innenfor mange områder.

«Colab – «stedet for vekst og nyskaping» i det gule huset i Brannvaktsgate legger stadig til rette for at virksomheter skal kunne utvikles med veiledning og inspirasjon og etter hvert bidra til nye arbeidsplasser i Larvik. Her har det vært stor aktivitet i de periodene smittevernanbefalingene har tillatt det.

Den enkeltsaken som det har vært jobbet mest med i år er areal- og kommunedelplanene som har ligget ute til høring. Bransjenettverket for eiendom har her bidratt med gode innspill, og det er gledelig å se at nærmest alle våre innspill og ønsker ble imøtekommet ved den politiske sluttbehandlingen nå i høst. Det nytter å engasjere seg!

Vi legger også opp til frokostmøter utover i første halvår samt få i gang flere av bransje- og fagnettverkene som fysiske møter. Om det blir mulig så starter vi med et frokostmøte for å informere om tre spennende prosjekter / prosesser som ruller i gang i Larvik første halvår – «Bypakke», et omdømmeprosjekt samt et byutviklingsprogram. Hold av tirsdag 8. februar – nærmere info og invitasjon følger når vi ser om det blir mulig å gjennomføre dette.

Vi takker for i år og ønsker alle

God Jul og et godt og framgangsrikt Nytt År