Bli medlem

Larvik Næringsforening er til for sine medlemmer. Bli medlem; da er din bedrift med på å sette preg på regionens næringsliv.

LNF skal bidra til vekst og positiv utvikling i næringsliv, sysselsetting, befolkning og besøkende. Vi er et felles talerør for distriktets næringsliv, en arena for inspirasjon og en sosial arena for medlemmene.

 

Kontingent / fellesavgift


Årsavgiften er todelt: Kontingent (kr 1500,- for alle) + fellesavgift (omsetningsbasert)

 

Medlemskategori
Fellesavgift
Medlemskategori: Omsetning under MNOK 2
Fellesavgift:

1 000,-

Medlemskategori: Omsetning mellom MNOK 2 – 20
Fellesavgift:

3 450,-

Medlemskategori: Omsetning mellom MNOK 20 – 60
Fellesavgift:

6 900,-

Medlemskategori: Omsetning mellom MNOK 60 - 250
Fellesavgift:

10 350,-

Medlemskategori: Omsetning over MNOK 250
Fellesavgift:

17 000,-

Innmelding med bedriftsinformasjon

Årsavgift:


Firma

Kontaktperson

Vervet av


En feil oppsto
Vennligst se over at skjemaet er korrekt utfylt.
Registrering godkjent
Registreringen er nå gjennomført og du vil høre fra oss innen kort tid.