Foreløpig arrangementsoversikt – høsten 2019

Foreløpig oversikt over høstens arrangementer:

3. september

«Styredagen» – formiddagssamling med styrearbeid som tema

4. september 

”Valg” – paneldebatt ordførerkandidater                      ØP/NRK

12.-13. september

Innovasjonskonferansen, Bølgen                                 Larviksbanken

24. september   

Frokostmøte med miljø / Grønt skifte som tema          Vertskap: ASKO

9. oktober    

Torp-konferansen, Park Hotel                                       Sfj. Næringsfor.

15. oktober           

Bank- og finans – perspektiver framover                      Vertskap: Spb.1

Uke 44  

Frokostmøte – «Økonomiske utsikter» i samarbeid med DNB

31. oksober  

”Quo Vadis”-konferansen, Hotel Klubben                      Tbg. Næringsfor.

19. november    

Bedriftsbesøk Bergene Holm AS                                   Vertskap: BH as

28. november   

Julebord på ”Sanden”

11. desember          

Julefrokost