Foreløpig møtekalender

Fastlagte møtedatoer  første halvår

flere kommer

 

14.01.20

Frokostmøte/bedriftsbesøk ABAX    

Med ABAX inn i framtida – innflytelse på vår hverdag?

25.02.20             (reservert dato)

Refresh-konferansen 2020  

Farris Bad / LNF – ettermiddag/kveld

12.03.20

Generalforsamling    

Vår nye ordfører, Erik Bringedal: Ambisjoner for vekst og utvikling

24.03.20

Makroseminar

Vertskap: DNB

19.-21.04.20

Medlemstur – Rotterdam

”Framtidas transport og logistikk”

22.04.20

Felles frokostmøte i Vestfold

Samarbeid med Petroleumsforeningen

12.05.20

Bedriftsbesøk – JOTRON

”Fra en liten elektronikkbedrift på Vollen til en internasjonalt ledende

virksomhet innen sine områder på Ringdalskogen”

04.06.20

Sommerfest * Vestfold

Foynhagen i Tønsberg

09.06.20

Sommerfrokost på ”Sanden” 

1. Digitalisering av regnskapsfunksjonen – hva vil det kunne innebære?

2. Generasjon Z – hvordan rekruttere, beholde og nå dem?

Vertskap: Atenti / EY

Flere datoer kan komme etter hvert