Godt Nytt År

2020 har gått over i historien som et helt annerledes og, for mange, et vanskelig år med store utfordringer og mye dramatikk.

2021 starter også med nye påbud og anbefalinger som gir nye og forsterkede utfordringer. Vaksinen er heldigvis på vei ut i samfunnet, og vi vil etter hvert kunne lette på restriksjoner slik at nærings- og samfunnsliv får en mer normalisert hverdag.

Vi har tillyst oppstart av en av bransjenettverkene allerede i uke 4 med fysisk oppstartsmøte. Vi håper at restriksjonene kan modereres etter 18. januar slik at dette blir gjennomførbart. Nærmere info sendes de aktuelle deltakerne.

Vi fortsetter uansett å tilby aktuelle webinarer i samarbeid med Vestfolds øvrige næringsforeninger – følg med på hjemmesiden og nyhetsbrev.