Høringsuttalelse og City-Plans rapport – trasé og stasjonsplassering

Høringsuttalelse – IC 2019

RevUtkastNotat2_LNF_fraCitiplanAS_20190208_sendt