Larvik markerer seg igjen langs E-18

Larvik markerer seg igjen langs E-18

https://www.op.no/tre-tomter-solgt-i-det-nye-industriomradet-selskap-flytter-ut-fra-elveveien/s/5-36-1045141