Planer for 2. halvår og ønsker om God Sommer

Etter en lang periode uten særlige muligheter for fysiske møter og nettverksbygging satser vi på å komme i gang igjen i 2. halvår. Allerede 24. august drar vi i gang frokostmøte på Sanden Kafé. Vi får da besøk av NHOs direktør for arbeidsliv, Nina Melsom. Tema: Arbeidslivet etter korona – blir det varig endret? Hun vil berøre emner som hjemmekontor, hybridløsninger, fleksibilitet, andre lærdommer og muligheter og trekke fram tall fra NHOs medlemsundersøkelser m.v. Noen makrotall, råvaresituasjonen og noen spørsmål blir det også rom for.

14. september får vi besøk av Espen Karlsen i Jernia og Tommy Bønsnæs i TGN Energy. Tema: Energi og grønn konkurransekraft

19. oktober blir temaet «Digitale forretningsmodeller og digitale markedsplattformer». Foredragsholder: Birgit Solem, førsteamanuensis ved USN Handelshøyskolen

I løpet av august satser vi også på å få i gang bransje- og fagnettverkene for eiendom/eiendomsutvikling, industri, opplevelsesnæringen/turisme, HR og «storhandel». Øvrige grupper kommer til etter hvert. Alle ledere som i fjor besvarte vår spørreundersøkelse om interessen for deltakelse i disse vil få innkalling direkte. Er du usikker på om du har meldt din interesse og du ønsker å være med, så send en mail til tore@larviknf.no.

Høstens konferanser:

  • TORP-konferansen, Sandefjord  6. oktober
  • Quo Vadis / Future Estate, Tønsberg.  28. oktober

Med disse utsiktene for høsten ønsker vi alle våre medlemmer og kontakter en GOD SOMMER !