Søknadsportalen åpnet – fordeling av kr 4,4 mill

SØKNADSPORTALEN ER NÅ ÅPNET

Følg linken:

https://www.larvik.kommune.no/korona/nyhetsarkiv-korona/naa-kan-naeringslivet-soeke-om-koronakompenasjon-soeknadsfrist-23april/

4,4 mill kroner til små og sårbare bedrifter 

Larvik kommune har mottatt 4,4 mill kroner som skal viderefordeles til lokalt næringsliv for å kompensere for tapte inntekter og påløpte kostnader som følge av korona. Midlene lyses ut på regionalforvaltning.no første uken etter påske.

Søknadskriterier:

Kommunestyret har vedtatt følgende kriterier:

 1. Den kommunale kompensasjonsordningen forbeholdes butikker (klær etc), serveringssteder, reiselivsbedrifter, og treningssentre – samt virksomheter i andre bransjer som har falt utenfor de generelle kompensasjonsordningene.
 2. Det kan søkes om 50% kompensasjon for bedrifter som har bortfall av inntekter eller økte kostnader som følge av korona, i perioden januar til og med mars 2021.
 3. Det skal støttes små og sårbare bedrifter.
 4. Det kan ikke søkes om støtte man allerede har søkt om eller mottat kompensasjon for.
 5. Det kreves dokumentasjon fra autorisert regnskapsfører på inntektsbortfall og økte kostnader, og at det ikke allerede er søkt om eller mottatt kompensasjon.
 6. 6. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte. Støttemottaker pålegges å opplyse om annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten er hjemlet.
 7. Kommunedirektøren gis mandat til å etablere øvrige kriterier for prioritering og tildeling.

Søknad

Søkere skal benytte søknadsskjema fra Regionalforvaltning.no  (Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter 2021 Larvik kommune). I søknaden må det opplyses om følgende:

 • Dokumentasjon av bortfall av inntekter eller økte kostnader som følge av korona, i perioden januar til og med mars 2021. Dokumentasjonen må godkjennes av autorisert regnskapsfører.
 • Bekreftelse på at det ikke søkes om støtte man allerede har søkt om eller mottatt kompensasjon for.
 • Annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten er hjemlet.
 • Omsetning perioden 1.jan – 31.mar 2021 og for tilsvarende periode 2020
 • Beskrivelse av hvordan bedriften er rammet av korona og i hvilken grad bedriften har kunnet benytte seg av øvrige statlige støtteordninger.
 • Beskrivelse av hvordan bedriften vil benytte tildelte midler og hvordan det vil påvirke nåværende og fremtidige arbeidsplasser.
 • Skatteattest datert mars eller april 2021 må legges ved søknaden. Dersom man har restanser, men har inngått avtale om utsettelse med skatteetaten må denne avtalen legges ved.

 Det tildeles inntil 50% av dokumentert inntektsfrafall eller økte kostnader. Dersom totalt omsøkt beløp er høyere enn tildelte midler, kan Larvik kommunes administrasjon prioritere søknader etter en helhetsvurdering.

Dag Trygve Enden
Virksomhetsleder Næring og ressursforvaltning, Larvik kommune

telefon: 33 17 10 00 / 913 50 933