Larvik Næringsforening

LNF skal bidra til vekst og positiv utvikling i næringsliv, sysselsetting, befolkning og besøkende. Vi er et felles talerør for distriktes næringsliv, en arena for inspirasjon og en sosial arena for medlemmene. Med veletablerte arenaer hvor Larviks politikere, administrasjon og næringsliv møtes for å diskutere, er vi en viktig påvirkningskraft.

Bli medlem
11
september
Trusselbildet i samfunnet

Nye tider og nye mulighjeter endrer trusselbildet i samfunnet, og særlig vår digitale verden skaper utfordringer for sikkerheten til vårt næringsliv. I høstens første frokostmøte...

Påmelding
Created with Sketch.