Handelskammertjenester

Handelskammer (engelsk: Chamber of Commerce) er et uavhengig organ som fasiliterer for internasjonal handel. I dag erInternational Chamber of Commerce verdens største handelsorganisasjon med over 45 millioner medlemmer i over 100 land, og med 13 000 handelskamre verden over. I Norge er det 14 handelskamre.
 
Grenland Chamber of Commerce har siden 1911 vært operativt, og tilbyr i dag primært to tjenester: Sertifiseringer og ATA-carnet.
Link til vår nettside om Handelskammeret finner du her: https://www.grenlandnf.no/handelskammer-handelskammer/handelskammer
 
Sertifiseringer:
I Norge har vi høy grad av tillit til myndighetene, men slik er det ikke i alle verdens land. Derfor krever mange virksomheter i en del land sertifisering fra en uavhengig part, et handelskammer, på ulike dokumenter. Det kan være:
 • Certificate of Origin – Opprinnelsesbevis
 • Faktura/Pakkliste
 • Kontrakt
 • Virksomhetsbekreftelse
 • Avtaler
 • (Visumsøknader)
 • Helsesertifikater på fisk
 
Vi tilbyr både våte og digitale stempler.
Det meste registreres på den digitale plattformen esscert.com.
Ved vått stempel kan dokumentene enten hentes på kontoret i Skien eller sendes.
Certificate of Origin gir også mulighet til å scanne en QR-kode for bekreftelse hos mottaker.
 
ATA-carnet:
Et ATA-carnet er kort fortalt et pass for varer. Dette er for virksomheter som skal ta noe ut og inn av Norge, og slippe fortolling.
Men det er noen strenge krav til hva som kan reises med på carnet:
 • Varen/produktet/dyret skal ikke selges i landet du reiser til/gjennom
 • Det skal ikke gjøres noen endringer på produktet i landet du reiser til/gjennom
 • Det MÅ være tilbake i Norge innen ett år
 
Typiske varer er:
 • Produkter til messer/utstilling/fremvisning/konkurranser
 • Rallybiler
 • Hester
 • Musikkinstrumenter
 • Lyd/Foto-utstyr
 • Verktøy
 • Vareprøver/kolleksjoner
 
Det bestilles digitalt, og må hentes på handelskammerets kontor eller bli sendt per post.
Det er tollvesenet som har godkjent at handelskamrene kan utføre denne tjenesten, og det er strenge krav til korrekt bruk. Det76 land som er med på ordningen.