BLI MEDLEM

Larvik Næringsforening er til for sine medlemmer. 
Bli medlem; da er din bedrift med på å sette preg på regionens næringsliv.
LNF skal bidra til vekst og positiv utvikling i næringsliv, sysselsetting, befolkning og besøkende. Vi er et felles talerør for distriktets næringsliv, en arena for inspirasjon og en sosial arena for medlemmene.