Styret 2022 – 2023

Thor-Inge Karlsen
styreleder
Lett-Tak Systemer
971 83 882
Siv Hjertø
styremedlem
Velle Gruppen
908 61 300
Bjørn Andreas Berntsen
styremedlem
Norconsult
45 40 44 20
Torgeir Herlofsen
styremedlem
ASKO
33 13 25 00
Ane Johansen
styremedlem
Farris Bad
+47 95 29 17 37
Stian Tvetene
styremedlem
Treschow-Fritzøe
33 12 11 00
Knut Leinæs
møtende varamedlem
Meglerhuset Leinæs
920 53 533
Bodil Hansen
møtende varamedlem
Handelsbanken
920 86 065