PERSONVERNERKLÆRING

Behandlingsansvarlig

Daglig leder ved Larvik Næringsforening (LNF) er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

 

Formålet med behandlingen

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med å kontakte oss ved bruk av kontaktskjema. Informasjonen her brukes utelukkende til å respondere på henvendelse, så lenge ikke annet avtales i etterkant. Som bruker av nettstedet samtykker du til innhenting og behandling av data i form av cookies og nettkapsler med mindre annet er spesifisert.

 

Noen personopplysninger er vi pliktig til å hente inn og oppbevar i henhold til gjeldende regelverk. (f.eks regnskapsbilag er lovpålagt i henhold til bokføringsloven). Vi henter inn personopplysninger i all hovedsak via kontaktskjema på nettsiden, e-post, telefon, tekstmelding og meldinger via sosiale medier. Annen form for kommunikasjon kan også forekomme. Næringsforeningen verken henter inn, registrerer eller behandler sensitive personopplysninger.

 

Opplysninger om medlemmer og kontaktpersoner

Med det formål å ivareta medlemskap, samler vi inn opplysninger om navn, stillingstittel, telefonnummer, adresse, virksomhet og e-postadresse fra kontaktpersoner hos våre medlemsbedrifter. Medlemslister er tilgjengelig for ansatte i LNF og for våre databehandlere.

 

Det rettslige grunnlaget for å samle inn disse opplysninger er personopplysningsloven § 8 a/GDPR artikkel 6 nr.1 bokstav b.

 

Opplysninger om nye medlemsbedrifter og hovedkontakt kan bli publisert på LNF.no og på LNF sin Facebook side og LinkedIn, innmelding som medlem i LNF gjelder som samtykke fra den det gjelder. Du kan når som helst be om å få opplysninger som publiseres på LNF.no slettet.

 

LNF samler inn kontaktopplysninger om kontaktpersoner for medlemsbedrifter. Disse opplysningene mottar vi fra bedriftens leder eller fra kontaktpersonen selv. Dersom du har innsigelser mot dette, kan du ta kontakt med din arbeidsleder, eller med LNF. Kontaktopplysningene vil da bli slettet.

 

Opplysninger om medlemmer vil bli slettet 1 år etter utmelding, bortsett fra virksomhetens navn. Virksomhetens navn vil bli brukt til å utarbeide statistikk.

 

Opplysninger om bedriften, og deres kontaktpersoner vil bli publisert automatisk å medlemslisten på Larviknf.no. Disse opplysningene kan bedriftens hovedkontaktperson redigere selv, via egen link.

 

Påmelding til kurs, frokostmøter og andre arrangement i regi av Larvik næringsforening og våre samarbeidspartnere

På nettsiden kan du melde deg på kurs, frokostmøter og andre arrangementer ved å oppgi navn, kontaktinformasjon og arbeidsgiver. Personopplysninger vi får inn ved påmelding til dette blir benyttet til det formål å administrere aktiviteten. Behandlingsgrunnlaget er personopplysningsloven § 8 a/GDPR artikkel 6 nr.1 bokstav b.

 

Navn og bedrift vil komme frem på deltakerlister som blir sendt ut til alle deltakere. Etter seminaret/møtet er gjennomført vil opplysningene, bortsett fra virksomhetsnavn bli slettet. Disse opplysningene benyttes til å utarbeide statistikk.

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og invitasjoner til seminarer/møter.

 

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av Dcode AS. Det er kun LNF og Dcode AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom LNF og Decode AS regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

 

Betalingsinformasjon

Når du forhåndsbetaler for et kurs eller deltagelse på møter og arrangement oppgis betalingsinformasjon slik at vi kan motta din betaling. Vi bruker Dcode som databehandler for betalingsinformasjonen.

 

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Informasjonskapselen kan benyttes til å lagre identifikatorer som gjenkjenner din enhet fra besøk til besøk. LNF bruker informasjonskapsler til å generere statistikk for trafikken på nettsidene. Følgende informasjonskapsler brukes på nettsiden: Cookiebot

 

Nyhetsbrev

Du kan abonnere på nyhetsbrev og invitasjoner til møter/arrangementer slik at du mottar e-post fra oss for å få opplysninger om kursene vi arrangerer. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. E-postadressen deles ikke med andre. Nyhetsbrevene sendes ut etter samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å motta nyhetsbrev. Dette kan du gjøre selv, ved å klikke på "Meld deg av her" nederst i alle våre eposter.

 

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Du kan få innsyn i hvilke personopplysninger LNF har lagret om deg, ved å kontakte behandlingsansvarlig. Du har rett til å få endret eller slettet opplysninger som er uriktige eller mangelfulle. Ved å ta kontakt med bahandlingsansvarlig kan du også endre eller slette enkelte opplysninger som er lagret om deg. 

 

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Du har rett til innsyn i personopplysningene LNF behandler om deg, og du har rett til å kreve at personopplysningene dine rettes eller supleres. Du har også rett til å kreve at dine personopplysninger slettes. Ved slike forespørsler vil alle dine personopplysninger slettes, med mindre fortsatt oppbevaring av personopplysningene er påkrevd ved lov, eller tillatt som følge av Uteleirs berettigede interesser. LNF kan fortsette å oppbevare anonymisert informasjon, dvs. opplysninger som ikke kan knyttes til deg.

 

Ta kontakt med oss ved å benytte kontaktinformasjonen angitt under behandlingsansvarlig dersom du ønsker å utøve dine rett til å: motta informasjon om hvilke personopplysninger behandlingsansvarlig behandler om deg; endre, korrigere eller oppdatere personopplysningene dine; kreve at personopplysninger slettes; trekke tilbake ditt samtykke til innhenting, behandling og bruk, eller utlevering av dine personopplysninger til tredjepart; motta informasjon om din rett til dataportabilitet, dvs. din rett til å motta, gjenbruke eller overføre personopplysninger du har oppgitt til LNF. Dersom du mener at LNFs behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivning, har du rett til å klage til Datatilsynet.

 

Klagerett

Ønsker du å vite mer om dine rettigheter som registrert, anbefaler vi deg å lese om dette på Datatilsynets nettsider. Dersom du mener at reglene for personvern er brutt, har du rett til å klage til Datatilsynet.

 

Kontaktinformasjon

Kontaktopplysninger til behandlingsansvarlig: Tore Hansen, tore@larviknf.no