Larvik Næringsforening

LNF er en frittstående organisasjon av næringsdrivende i Larvik med formål å ivareta næringslivets interesser.

LNF skal være medlemmenes felles talerør og bidra til vekst i sysselsetting og verdiskaping gjennom kompetanse-, markedsførings- og samarbeidstiltak.

 Med veletablerte arenaer hvor Larviks politikere, administrasjon og næringsliv møtes for å diskutere, er vi en viktig påvirkningskraft.

Bli medlem
1
juni
Sommermøte - skalldyr / sharing

Vi inviterer til sommerlig samling på Pakkhuset 1. juni kl 18.00 Tidligere erfaring tilsier at vi må være tidlig ute i juni for å få...

Påmelding
Created with Sketch.