Larvik Næringsforening

LNF skal bidra til vekst og positiv utvikling i næringsliv, sysselsetting, befolkning og besøkende. Vi er et felles talerør for distriktes næringsliv, en arena for inspirasjon og en sosial arena for medlemmene. Med veletablerte arenaer hvor Larviks politikere, administrasjon og næringsliv møtes for å diskutere, er vi en viktig påvirkningskraft.

Bli medlem
6
november
Ny region – nye muligheter?

Telemark / Vestfold-regionen - nye muligheter? Regiondirektør i NHO Vestfold/Telemark vil bl a gi oss sine tanker om mulighetene, Mer info kommer !

Påmelding
Created with Sketch.