Larvik Næringsforening

LNF er en frittstående organisasjon av næringsdrivende i Larvik med formål å ivareta næringslivets interesser.

LNF skal være medlemmenes felles talerør og bidra til vekst i sysselsetting og verdiskaping gjennom kompetanse-, markedsførings- og samarbeidstiltak.

 Med veletablerte arenaer hvor Larviks politikere, administrasjon og næringsliv møtes for å diskutere, er vi en viktig påvirkningskraft.

Bli medlem
3
februar
Nytt nettmøte i «Green Network»

Temaet for denne Green Network samlingen er sirkulærøkonomi: Det handler om hvordan den enkelte bedrift kan bli en del av et større kretsløp og spare både ressurser og penger. Samtidig kan en slik satsning øke din grønne konkurransekraft.

Påmelding
Created with Sketch.