Larvik Næringsforening

LNF er en frittstående organisasjon av næringsdrivende i Larvik med formål å ivareta næringslivets interesser.

LNF skal være medlemmenes felles talerør og bidra til vekst i sysselsetting og verdiskaping gjennom kompetanse-, markedsførings- og samarbeidstiltak.

 Med veletablerte arenaer hvor Larviks politikere, administrasjon og næringsliv møtes for å diskutere, er vi en viktig påvirkningskraft.

Bli medlem
27
oktober
Frokostmøte på

Velkommen til frokostmøte på "Sanden" 27. oktober! Tema denne morgenen er tre-delt: BJØRN ERIK B HELGELAND - en av gründerne av Abax, forretningsmannen, foredragsholderen, dikteren og...

Påmelding
Created with Sketch.