Larvik Næringsforening

LNF skal bidra til vekst og positiv utvikling i næringsliv, sysselsetting, befolkning og besøkende. Vi er et felles talerør for distriktes næringsliv, en arena for inspirasjon og en sosial arena for medlemmene. Med veletablerte arenaer hvor Larviks politikere, administrasjon og næringsliv møtes for å diskutere, er vi en viktig påvirkningskraft.

Bli medlem
12
februar
Inter City – frokostmøte om trasévalg og stasjonsplassering

Høringsperioden for trasé- og stasjonsplassering for ny Inter City forbindelse er i gang. Larvik kommune har fått utarbeidet interessante mulighetsstudier som belyser spesielt de aktuelle...

Påmelding
Created with Sketch.