Larvik Næringsforening

LNF skal bidra til vekst og positiv utvikling i næringsliv, sysselsetting, befolkning og besøkende. Vi er et felles talerør for distriktes næringsliv, en arena for inspirasjon og en sosial arena for medlemmene. Med veletablerte arenaer hvor Larviks politikere, administrasjon og næringsliv møtes for å diskutere, er vi en viktig påvirkningskraft.

Bli medlem
11
september
FROKOSTMØTE - Trusselbildet i samfunnet

MINNER OM FROKOSTMØTET TIRSDAG FK. - PÅMELDING INNEN MANDAG KL 12 Nye tider og nye mulighjeter endrer trusselbildet i samfunnet, og særlig vår digitale verden...

Gå til
Created with Sketch.