Larvik Næringsforening

LNF er en frittstående organisasjon av næringsdrivende i Larvik med formål å ivareta næringslivets interesser.

LNF skal være medlemmenes felles talerør og bidra til vekst i sysselsetting og verdiskaping gjennom kompetanse-, markedsførings- og samarbeidstiltak.

 Med veletablerte arenaer hvor Larviks politikere, administrasjon og næringsliv møtes for å diskutere, er vi en viktig påvirkningskraft.

Bli medlem
25
august
Bedriftsbesøk - JOTRON

Vi starter høstens frokostmøter med bedriftsbesøk hos JOTRON   TIRSDAG 25. august kl 08.00 - 10.00.  Om smitteværnhensyn krever det, så kan det bli aktuelt...

Påmelding
Created with Sketch.