Larvik Næringsforening

LNF skal bidra til vekst og positiv utvikling i næringsliv, sysselsetting, befolkning og besøkende. Vi er et felles talerør for distriktes næringsliv, en arena for inspirasjon og en sosial arena for medlemmene. Med veletablerte arenaer hvor Larviks politikere, administrasjon og næringsliv møtes for å diskutere, er vi en viktig påvirkningskraft.

Bli medlem
7
mai
Innblikk i lokale eiendomsprosjekter

Tema for vårt frokostmøte i mai er "igangsatte og planlagte eiendomsprosjekter i distriktet" - både næring og bolig. Vi får et innblikk i noe av...

Påmelding
Created with Sketch.