Larvik Næringsforening

LNF er en frittstående organisasjon av næringsdrivende i Larvik med formål å ivareta næringslivets interesser.

LNF skal være medlemmenes felles talerør og bidra til vekst i sysselsetting og verdiskaping gjennom kompetanse-, markedsførings- og samarbeidstiltak.

 Med veletablerte arenaer hvor Larviks politikere, administrasjon og næringsliv møtes for å diskutere, er vi en viktig påvirkningskraft.

Bli medlem
27
april
Innkalling til digital Generalforsamling

Innkalling til Generalforsamling TIRSDAG 27. april 2021 kl 08:30 - digitalt på Teams. Saksliste i hht vedtektene. Link til møtet sendes ut til påmeldte etter påmeldingsfristens...

Påmelding
Created with Sketch.