Larvik reiselivsforum

Larvik reiselivsforum er for deg som ønsker å møte hyggelige kollegaer for interessante og lærerike temamøter. Reiselivet i Larvik kommune er variert, mangfoldig og sitter på enormt mye kunnskap. Ligger det et uforløst potensiale her? Bli med, sammen med resten av næringa, når vi ønsker å finne ut av hvordan vi på best mulig måte kan spille hverandre gode og dele kunnskap. Larvik Reiselivsforum er tenkt som en arena der vi kan løfte opp viktige temaer som er relevante for reiselivsnæringa i Larvik kommune samtidig som vi mingler og blir bedre kjent.

Reiselivet er i stor endring, der restart for reiselivet nevnes stadig. Innovasjon Norge har lansert en ambisiøs nasjonal reiselivsstrategi og fylket har fulgt opp med regional strategi for reiselivet. Larvik kommune og de andre Vestfoldkommunene har startet arbeidet med å bli verifisert som bærekraftig reisemål. Dette vil påvirke reiselivet helt ned på aktørnivå og sammen bør vi finne ut av mulighetsrommet som ligger her.

 

Larvik Reiselivsforum er initiert av Larvik Næringsforening. Næringssjefen i Larvik kommune har også signalisert at han ønsker å komme tettere på vår næring, med en enklere kommunikasjonsvei enn det som eksisterer i dag. Med utgangspunkt i dette er det etablert et arbeidsutvalg bestående av:

Tore Hansen, Larvik Næringsforening

Dag Trygve Enden, Larvik Kommune

Bård Jervan, Mimir

Trinelise Gran, Stavern og Larvik Event

Andreas Nilson, Grandkvartalet

Jørn Anvik, Larvik Campingplassforening

Helene Foldvik, Foldvik Familiepark