Top Image

Colab Larvik

Colab er et arbeidsfellesskap for mennesker og selskaper som ønsker å satse på egne prosjekter. Vi tilbyr kontorlokaler, fasiliteter, faglige ressurser og et sosialt miljø til våre medlemmer.
Bli Colab medlem

Colab Larvik

Colab er et arbeidsfellesskap for mennesker og selskaper som ønsker å satse på egne prosjekter. Vi tilbyr kontorlokaler, fasiliteter, faglige ressurser og et sosialt miljø til våre medlemmer.
Bli Colab medlem

Colab

Colab er en Coworkingspace  og gründerhus midt i Larvik sentrum.  De tilbyr fleksible løsninger for personer og bedrifter i alle faser.

Vi i Larvik Næringsforening er opptatt av å bevare og utvikle gründerkulturen i Larvik. Colab ble til gjennom et samarbeid mellom gründere, Larvik kommune og Larvik Næringsforening. Gjennom en ettårig prosess ble konseptet utviklet og forankret med eierskap i Larvik kommune og Larvik næringsforening. I september 2017 flyttet Colab inn i Brannvaktsgate 5 og etablerte foreningen Colab 3.0. 


Colab er en coworking space for gründere, frilansere og bedrifter i Larvik sentrum.  Colab tilbyr:

 

Et effektivt sted å jobbe 
Attraktive kontorplasser og kontorer sentralt i Larvik, tilpasset bedriftens størrelse og behov. Tilbyr faste og midlertidige løsninger.


Tilgjengelige ressurser 
Oppdaterte møterom, høy bredbåndskapasitet, hyggelige fellesrom og andre tekniske fasiliteter. Vekst- og utviklingskompetanse og ressurser på huset.


Sosialt fellesskap 
Med kollegaer i mange bransjer ligger alt til rette for å bygge gode profesjonelle og personlige relasjoner. 


Inspirerende arrangementer 
Store og små faglige og sosiale arrangementer i tråd med medlemmenes interesser og behov. Vi arrangerer både interne og åpne arrangementer.


Larviki næringsforening er aktivt involvert i utvikling av Colab og daglig leder i næringsforening er også styreleder i Colab Larvik.

Ønsker du som næringaktør i Larvik å bli Colab samarbeidspartner eller å engasjere deg i Colab? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om hvordan du kan bidra til vekst og utviklig i kommunen gjennom å støtte dette viktig tiltaket. 

 

Les mer om Colab