Larvik Leverer

Larvik Leverer er et samarbeidsprosjekt mellom Larvik kommune og Larvik næringsforening. Sammen skal vi øke Larviks attraksjonskraft som sted for tilflytting og næringsetablering. 
Prosjektet skal
 • Profilere Larvik sine fortrinn som et attraktivt sted for bolig- og næringsetablering.
 • Formidle relevant, engasjerende og nyttig innhold om Larvik til prioriterte målgrupper.
 • Være synlige i relevante kanaler og arenaer – både digitalt og fysisk.
 • Skape lokalt engasjement og merverdi for mennesker og virksomheter som allerede befinner seg i Larvik.
   
Viktige budskap
 • Larvik har en unik beliggenhet midt i den befolkningstette delen av Vestfold-Telemark. Markedene og mulighetene åpner seg og er nærmere for innbyggere og virksomheter som etablerer seg hos oss.
 • Larvik har som mål å være den mest attraktive møteplassen for kurs og seminarer i regionen. Vi jobber hele tiden for å videreutvikle våre fasiliteter og vår rolle som vertskap.
 • Larvik er et sted hvor kulturen for å skape noe sammen er tydelig. Vi vet at vekst og utvikling har best vilkår når vi samhandler med andre. «Skape sammen» er derfor et mantra for oss.
   
Vi leverer ikke alt

Ingen steder gjør det.

Men vi leverer mye, noe dette prosjektet skal løfte frem. Larvik har noen kvaliteter som få andre steder har. Fordeler som er attraktive for nye innbyggere og næringsliv, men som vi ikke har vært flinke nok til å fortelle om frem til nå.

Les mer