Aktivitetskalender

LNF står bak mange viktige arenaer med lokal forankring, som er sentrale for god kontakt næringsdrivende imellom, og mellom offentlig og privat sektor.