Alle arrangementer stilles inntil videre i bero

Som en følge av koronavirusets utbredelse og faren for smittespredning, stiller vi inntil videre alle planlagte arrangementer i LNF-regi i bero.