Besøk av næringsministeren

Onsdag denne uka var næringsminister Torbjørn Røe Isaksen innom Larvik og Sanden 1. 12 medlemsbedrifter fortalte om egne utfordringer og ønsker for næringspolitikken og løsninger på enkeltsaker. Isaksen noterte flittig og ga uttrykk for at han hadde stort utbytte av besøket og å få innblikk i bedriftenes muligheter og utfordringer.