BIO – Bedriftsintern opplæring – tilskuddsordning

Fylkeskommunens tilskuddsordning til bedriftsintern opplæring fortsetter – neste søknadsfrist er 15. februar.

Se ytterligere opplysninger og søknadsskjema HER.