Etablering av bransjenettverk

09.02.2021 | Tekst: Tore Hansen
Etter vår medlemsundersøkelse i november kom det klart fram interesse for å samles i mindre grupper med samme interesseområder og utfordringer. Dette er vi klare for å starte opp, men korona-restriksjoner gjør at vi foreløpig ikke har kunnet møtes fysisk, noe vi mener er fordelaktig i et oppstartsmøte.


Kommunestyret skal onsdag fk. legge ut kommuneplanens arealdel 2021-2033 samt kommunedelplaner for Larvik og Stavern by til høring. Vi ønsker i den forbindelse å benytte bransjenettverket for eiendom/eiendomsutvikling for utarbeidelse av LNFs høringsuttalelse til disse planene, og ser at dette kan være en interessant sak å starte opp med i dette nettverket.

Slik det er nå så kan vi ikke møtes flere enn 10, og for å få med alle som har meldt sin interesse så bør vi kunne møtes inntil 20. Dette vil jo også gjelde for de øvrige nettverkene vi ønsker å etablere. Invitasjon kommer etter hvert til de som har meldt sin interesse for en av nettverkene så snart smittevernrådene gir åpning for det.


Vi håper på god oppslutning om oppstartsmøtene framover, og ser fram til endelig å kunne møtes igjen.

LES FLERE NYHETER