Frokostmøter og juletilstelning innstilles ut året

Smittesituasjonen og smittevernråd / regler tilsier at vi må innstille planlagte fysiske fellesmøter ut 2020. Vi vil fortsatt tilby webinarer i samarbeid med øvrige næringsforeninger i Vestfold – info om dette vil bli sendt ut og lagt inn på hjemmesiden.

Satser på at befolkningen følger smittevernråd og at smittesituasjonen bedrer seg såpass at vi kan møtes igjen over nyttår.