Høyaktuelt frokostmøte om TRUSSELBILDET I SAMFUNNET

12.05.2022 | Tekst: Tore Hansen
Tirsdag denne uka holdt HANDESBANKENS sikkerhetssjef et svært aktuelt og nærmest skremmende foredrag om trusselbildet i samfunnet - også opp mot hendelsene i Ukraina. Godt besøkt og mye å tenke over og ta med seg til egen virksomhet.

Har du kontroll på egne verdier, leverandørkjeden, konkurrenter, ansatte m.v? Er vi litt naive her i tillitsbaserte Norge? Det er grunn til å være på vakt - hacking og svindel er "big business" og store, kriminelle nettverk opererer over hele verden. Trusselbildet er stort.

LES FLERE NYHETER