Lokale tiltak for næringslivet settes nå i verk

Det settes nå i verk flere lokale tiltak for å hjelpe Larviks næringsliv gjennom denne helt uforutsette og spesielle situasjonen. Se oppslag i ØP HER

Ett av tiltakene er LNF direkte involvert i:

«Kommunen oppretter i samarbeid med Larvik Næringsforening et eget team for å bistå næringslivet med informasjon og veiledning om statlige tiltakspakker, søknadsprosesser etc. Informasjon legges fortløpende ut på kommunens næringssider samt på hjemmesiden til LNF.»

Mer om dette blir sendt ut og lagt ut i løpet av morgendagen.