Høstens søknadsfrist er 20. september 2023

BIO, Bedriftsintern opplæring søknadsfrist

22.08.2023 | Tekst: Larvik næringsforening
Fylkestinget har vedtatt en ramme på 7 millioner kroner til BIO ordningen for 2023. Ordningen med bedriftsintern opplæring (BIO) gir tilskudd til bedrifter i omstilling som vil styrke de ansattes kompetanse.

Høstens søknadsfrist er 20. september 2023

«Verdenssituasjonen er urolig og rammebetingelsene er uforutsigbare. Usikkerhet, permitteringer og konkurser preger deler av norsk arbeidsliv. Flere bransjer og mange bedrifter står overfor krevende og nødvendige omstillinger. BIO-ordningen kan bidra til at bedrifter kan møte omstillingsutfordringer med ny og tidsriktig kompetanse, som vil trygge arbeidsplassene og bedriftens konkurransekraft”, sier Hans Jacob Edvardsen. Han leder BIO-teamet i Vestfold og Telemark fylkeskommune.  

 

Det åpnes igjen for at bedrifter kan søke  om støtte til kompetanseheving av sine ansatte. For å motta tilskudd fra BIO må opplæringen knyttes tydelig til den omstillingen bedriften står ovenfor. Denne omstillingen må beskrives konkret i søknaden. Omstilling er imidlertid ikke nødvendigvis lange, omfattende og krevende prosesser. Oftest er det enkle og konkrete, men gjennomtenkte grep som skal til. Det handler altså ikke alltid om de store og radikale innovasjonene.

LES MER: Finn ut mer om hvordan du søker om BIO-midler
 

Ta kontakt for veiledning  

Bedrifter som trenger veiledning for å sende en søknad, men som ikke kan delta på informasjonsmøtet, kan kontakte en rådgiver i fylkeskommunens BIO-team. 

Her finner du kontaktinformasjon.  

LES FLERE NYHETER