Eiendomsforum

Våren 2020 etablerte næringsforeningen et eiendoms-/eiendomsutviklingsnettverk blant medlemmene.
Det ble jobbet godt med høringsuttalelsen til arealplanene denne våren, og det viste seg at vi fikk betydelig innflytelse politisk og gjennomslag for nærmest alle våre innspillspunkter. Vi har større innflytelse sammen enn hver for oss. 

Med korona-restriksjoner på fysiske møter har vi først nå tatt opp igjen forumet, og rigger møteplasser med kommunal administrativ og politisk ledelse, diskuterer mulighetene for felles markedsføring av distriktet og holder hverandre orientert om prosjekter og planer. Nettverket skal selv finne veien videre og hva som vil gjøre det interessant og møtes framover.