Styreseminar tirsdag 4. september

I samarbeid med Styrenettverket inviterer næringsforeningene i Vestfold drivere/eiere av etablerte ASer til fagseminar om styrearbeid.

Kjente Vestfold-navn som Heidi Marie Petersen, Heidi Cathrine Aas Larsen, Kjell Vidar Berntsen og Odd Gleditsch dy vil holde innlegg om sin erfaring i styrerollen.

Tid: Kl 08.30 – 11.30

Sted: TENDENs kontorer – Tønsberg

Egen invitasjon med påmelding kommer.