Vi tar pulsen på Larviks næringsliv

Larvik Næringsforening ønsker å ta pulsen på næringslivet i Larviksdistriktet i form av en spørreundersøkelse om COVID-19 og bedriftenes utfordringer. Vi vet at COVID-19 viruset får store konsekvenser for mange bedrifter, og har et ønske om å kartlegge dette.

I den forbindelse ønsker vi at flest mulig besvarer den følgende spørreundersøkelsen, og håper én fra hver virksomhet vil ta seg tid til å besvare denne.

Svarfrist er onsdag 8. april.

TRYKK HER FOR Å BLI MED