Kommunen ber om hjelp til smittesporing

Larvik kommune trenger hjelp fra næringslivet for å sikre raskere og mer effektiv smittesporing

Næringslivet i Larvik har mange ansatte som ikke er bosatt i kommunen.

Om denne gruppen ansatte får påvist smitte, ber kommunen om at det tas kontakt med sporingsteamet i Larvik kommune, på tlf. 40 10 09 20.

På den måten kan vi raskt komme i gang med sporingsarbeidet, definere nærkontakter og teste disse. Dette vil bidra til å begrense smittespredning.